FWDmove: Gaat het te langzaam?FWDmove: Verrassingen van concurrenten?FWDmove: Moeite met nee zeggen?FWDmove: Stranden veel projecten?FWDmove: Geen tijd voor nieuwe dingen?FWDmove: Veel vergaderingen?FWDmove: Moeite met loslaten?FWDmove: Rimpels in de samenwerking?

Ideeën implementeren om
waarde te creëren

De verbinding tussen markt, technologie en organisatie

Innovatiesucces vraagt meer dan alleen technologische competenties.
Veel projecten gaan te langzaam of stranden.
Nog harder werken levert hooguit tijdelijk een oplossing.
Het moet dus slimmer gebeuren.

FWDmove smeedt marketing, strategievorming, technologieontwikkeling, sociale innovatie en open innovatie tot één geheel. Door kennis van zaken en veel praktische ervaring is FWDmove een serieuze gesprekspartner voor alle disciplines.

Dus als bedrijven en organisaties slimmer een voorsprong willen bereiken springt FWDmove graag bij.
Met maatgesneden diensten, van een duw in de rug tot een goed advies of de begeleiding van een project.