Het Ubuntugesprek ©

Het ubuntugesprek is een bijzondere vorm van dialoog waarin deelnemers zoeken naar een gezamenlijke wijsheid rond een thema of vraagstuk. Onze praktijkervaring leert dat die gezamenlijke wijsheid de optelsom van individuele wijsheden overstijgt. Deze interventie is ontwikkeld door een groep van acht adviseurs, waaronder Frans Duurland. 

Op zoek naar gezamenlijke wijsheid

Iemand heeft een probleem of een vraag. Dat is een startpunt voor een gesprek. Einddoel van een ubuntugesprek is dat de wijsheid in de groep tot nieuwe inzichten leidt en dat de deelnemers daarnaast nieuwe persoonlijke inzichten verwerven. En daarmee misschien een antwoord op de vraag of een oplossing voor het probleem. Daartussen speelt het gesprek zich af. Verschil met veel gesprekken is dat het niet start bij de inhoud, maar bij de deelnemer aan het gesprek zèlf. Mensen nemen namelijk eigen ervaringen, beelden, aannames en gedachten als vertrekpunt in een gesprek. Helaas blijven veel gesprekken haken of komen eigenlijk helemaal niet tot stand, omdat velen in zichzelf blijven hangen, in hun eigen waarheid. We laten ons niet overtuigen, dat kunnen we alleen maar zelf, maar dan moeten we wel voor nieuwe inbreng open staan. De ander kan ook alleen maar tot nieuwe inzichten komen als jij je open stelt voor de ander en de ander deelgenoot maakt van jouw ervaringen en gedachten.

Eerst verbinden, dan delen

Dat vergt van de deelnemers dat ze persoonlijke ervaringen en gedachten willen delen. Voor een goed gesprek is dus echte wil en verbinding nodig, die ontstaat eigenlijk vanzelf in de eerste fase van het ubuntugesprek. Een zeer belangrijk tussendoel is het scherp krijgen van de kern van het probleem of de vraag van de inbrenger. Eigenlijk is dat al een eerste inzicht van de groep en de inbrenger.

Gestructureerde dialoog

Een ubuntugesprek is in zijn basisvorm strak gestructureerd. Het houden aan de afspraken die tevoren met elkaar gemaakt zijn is essentieel voor het gespreksproces en de betekenis van het resultaat. Een voorbeeld van zo’n afspraak is, dat je niet mag oordelen, adviseren of meningen over anderen mag geven. En dat is niet altijd zo eenvoudig, omdat wij in een cultuur zijn opgegroeid waar (snelle) oordeelsvorming ons met de paplepel is ingegoten.

Resultaat

Het voeren van een ubuntugesprek is dus een zorgvuldig gebeuren en heeft daardoor vaak een verrassend resultaat!

 

Het ubuntugesprek is geïnspireerd door de Afrikaanse ubuntu filosofie, lees hier meer over ubuntu.

Wij geven regelmatig introductieworkshops, kijk voor data op de www.hetubuntugesprek.nl, of vraag om informatie via de contactpagina.