Design Thinking, Lean Startup, Innovatietrechter en Scrum

Onderzoeken en experimenteren in de idee-fase

De opvattingen over de aanpak in de idee-fase zijn de laatste 10-20 jaar sterk veranderd. Design thinking en het snel testen van prototypes - minimal viable propositions - zijn gemeengoed geworden. Een Design Thinking aanpak is vooral geschikt als er een probleem ligt dat nog om een oplossing vraagt. Lean Startup is vooral geschikt voor ondernemende teams die al een idee voor een oplossing denken te hebben. Mengvormen tussen deze twee zijn goed mogelijk.

De innovatietrechter - balans tussen sturing en ruimte

In de visie van FWDmove blijft de innovatietrechter een prima middel om het innovatieproces in een organisatie te stroomlijnen. Vanwege de vermeende bureaucratie, die creativiteit en ondernemingszin in de weg zou staan, wordt hij door sommigen verguisd. 
Maar wanneer de trechter goed wordt vormgegeven geeft hij de projectteams juist heel veel duidelijkheid en empowerment. Tussen de gates kunnen teams hun gang gaan - onderzoeken en experimenteren, maar bij de gate zullen ze door de stuurgroep op de afgesproken criteria getoetst worden. Kortom een goede manier om balans tussen sturing en ruimte te creëren. 

In de visie van FWDmove worden in de innovatietrechter zo min mogelijk regels en criteria vastgelegd en zijn er tegelijkertijd goede checklists die het team helpen bij het interpreteren van regels en criteria. FWDmove beschikt over modellen voor de benodigde documenten en checklists.

funnel systems procedures groot  

Klik en download de pdf

En scrum dan?

Een scrum aanpak motiveert teams om snel en efficient vooruitgang te boeken met hun project. De ideeën van scrum sluiten design thinking en lean startup ideeën niet uit en kunnen prima in de innovatietrechter worden ingebouwd.