Kansen, haalbaarheid, klantonderzoek

Nieuwe kansen identificeren

Als de strategie bepaald is het toetsingskader klaar. Maar dat wil meestal nog niet zeggen dat alle kansen goed in kaart zijn gebracht. FWDmove gaat met een team aan de slag om nieuwe kansen te identificeren en een selectie te maken van ideëen die voor een haalbaarheidsonderzoek in aanmerking komen.

Haalbaarheidsstudies

Desgewenst kan FWDmove zo'n onderzoek leiden of geheel zelfstandig uitvoeren.

Klantonderzoek

Bij een goede marktanalyse hoort gedegen klantonderzoek. Bij de begeleiding van de toekomstverkenning en de strategische dialoog doet de adviseur van FWDmove veel kennis op van de markt en de organisatie. Daarom krijgt FWDmove nog al eens de vraag om ook met klanten in gesprek te gaan. Zo voert FWDmove diepte interviews met klanten en helpt FWDmove om analyses bij klanten te toetsen en te verdiepen. 

Objectief en gedegen klantonderzoek is een vak apart. Voor de opzet en uitvoering van dergelijk onderzoek kan en zal FWDmove gespecialiseerde partners inschakelen.