Open innovatie

Samenwerken met derden is belangrijk, maar niet altijd even makkelijk. FWDmove helpt door het samenwerkingsproces en de dialoog te faciliteren, door de complexiteit meer inzichtelijk te maken, door de creativiteit te stimuleren. En helpt door partijen tot goede resultaatgerichte afspraken te brengen waarin de wederzijdse belangen worden gediend, niet in de laatste plaats het intellectueel eigendom. Met veel ervaring en kennis van zaken. 

En als er tussen de partners onverhoopt misvattingen en irritaties ontstaan kan FWDmove die, als onafhankelijk tussenpersoon, onderzoeken en daarover rapporteren. 

FWDmove can natuurlijk ook de leiding nemen over een een open innovatie project.