Zelfevaluatie Raden van Toezicht

Zelf doen

Toezichthouders worden meer en meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit en de kwaliteit van de instelling waar zij over waken. Dit besef heeft er toe geleid dat de periodieke zelfevaluatie steeds serieuzer wordt opgepakt. Als specialist in het begeleiden van dialoog heeft FWDmove, in samenspraak met klanten uit de zorgsector, een heel eigen aanpak ontwikkeld. De aanpak volgt de aanbevelingen van de Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg (nvtz), met een sterk situationele invulling en zoveel mogelijk gericht op zelf doen.

Lerend evalueren

Een evaluatie kent een normatief en een lerend deel. De normatieve evaluatie gaat om de vrij eenvoudige vraag ‘voldoet de raad van toezicht in zijn functioneren aan de actuele eisen die aan de raad gesteld mogen worden?’. Daarvoor geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. Veel interessanter is de vraag hoe een RvT het eigen functioneren kan verbeteren, de lerende evaluatie.  Als begeleider zal de bestuursadviseur vooral op dat vlak zijn diensten kunnen bewijzen.

Vraag de uitgebreide documentatie op via het contactformulier of bel met 035 582 01 12.

Zelfevaluatie