Mijn naam is Frans Duurland

'Food innovation' sinds 1980

Sinds 1979, om precies te zijn. Dat was het jaar waarin ik koos voor een kandidaatsstudie levensmiddelentechnologie aan de Wagingen Universiteit die toen nog de Landbouwhogeschool heette. In 1984 ontving ik mijn bul voor mijn doctoraalonderzoeken naar de eigenschappen van caseine gels, tarwe endosperm and het pyruvaat dehydrogenase complex. 

Ervaring

In januari 2005 startte ik FWDmove. Met ruim 28 jaar werkervaring zijn strategievorming, marketing, productontwikkeling, programmamanagement en levensmiddelentechnologie mijn belangrijkste expertisegebieden. Ik werkte 4 jaar bij Zeelandia en 11 jaar bij Unilever. De afgelopen 14 jaar was ik adviseur en interim manager in sectoren als chemie, levensmiddelen, energie, water, bouw, pensioenen, verzekeringen, HR-dienstverlening en zorg. Vaak in turbulente tijden als de spelregels veranderden, zoals bij liberalisering, de komst van de euro, veranderende wetgeving of het aflopen van cruciale octrooien.

Vraagstukken oplossen 

Ik sla makkelijk bruggen tussen disciplines. In een hoogtechnologische omgeving, maar ook bij dienstverleners. Ik voel mij vooral een facilitator. Als ik groepen mensen, teams, help met het oplossen van complexe vraagstukken rond markten, producten en diensten ben ik op mijn best. Zo’n oplossing vraagt meestal ook om nieuwe manieren van organiseren en samenwerken, sociale innovatie dus. Ik help door het teamproces en de dialoog te faciliteren, door de complexiteit meer inzichtelijk te maken, door de creativiteit te stimuleren, door resultaatgerichte acties af te spreken en door mijn ervaring en kennis te delen.

Open innoveren

Diezelfde vaardigheden komen natuurlijk ook goed van pas in open innovatie projecten. En als er tussen de partners onverhoopt misvattingen en irritaties ontstaan kan ik die, als onafhankelijk tussenpersoon, onderzoeken en daarover rapporteren