Gaan de projecten erg langzaam?

In veel markten gaan de veranderingen heel snel. Als de tijd tussen idee en launch erg lang is worden kansen gemist. Belangrijke oorzaken van vertraging zijn:

  • Onzorgvuldige planning
  • Onderschatting van het werk
  • Veel onverwachte problemen, door gebrek aan zorgvuldige analyse in de aanloop
  • Mensen hebben geen tijd, want er lopen teveel projecten tegelijkertijd - er worden geen keuzes gemaakt.
  • Er wordt wel veel vergaderd, maar er wordt weinig gedáán.

Maak een afspraak om eens samen - geheel vrijblijvend - te bespreken hoe bij u de time-to-market aanzienlijk kan worden verkort.