Moeite met nee zeggen?

Om een voorsprong op te bouwen moet er gekozen worden. Want als het geld en de tijd aan veel verschillende projecten en incidenten worden besteed, komt de kwaliteit in het geding. Erger nog, veel dingen komen helemaal niet af, ook strategisch belangrijke projecten. Klanten merken dat. Durf dus nee te zeggen als het niet past en leg uit waarom. Want wie iedereen van dienst probeert te zijn doet het nooit echt goed en profileert zich niet duidelijk in de markt.

Nee zeggen tegen een medewerker is soms ook lastig, want u wilt creativiteit en ondernemerschap niet in de kiem smoren. Dat is een paradox die vraagt om een synthese. Keuzes worden aanvaard als iedereen het toetsingskader kent en daar liefst een bijdrage aan heeft kunnen leveren. Daar kunt u ook klanten bij betrekken.

Maak een afspraak om eens samen - geheel vrijblijvend - te bespreken hoe u medewerkers, klanten en andere stakeholders bij uw keuzes kunt betrekken.