Kan de samenwerking met derden nog beter?

Bij open innovatie worden verschillen in perceptie en kennis benut om tot verrassende nieuwe combinaties te komen. Hoewel partijen er goed aan doen om heldere afspraken te maken die niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn, is vooral vertrouwen een heel belangrijke factor voor het succes. Maar cultuur- en interpretatieverschillen kunnen ook tot misverstanden en irritaties leiden. Zeker in een internationale context. En er is geen hogere baas die conflicten oplost.

Een tussenpersoon kan duidelijkheid verschaffen over wat er echt aan de hand is, de relatie regelmatig evalueren, beschuldigingen van incompetentie onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek naar alle partijen communiceren.

Partijen doen er daarom goed aan om samen zo’n tussenpersoon aan te stellen. Eén die met kennis van materie en organisaties de partijen optimaal bij elkaar weet te brengen en te houden. Die een fijne neus heeft voor beginnende wrijving en daar adequaat mee omgaat.

FWDmove kan die rol prima vervullen. Vooral in een hoogtechnologische omgeving. Maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.