Stranden veel projecten?

Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Onzekerheid over toekomstig succes is een belangrijk kenmerk van innovatie. Falen hoort er bij. Het is wel belangrijk om de risico’s te beperken naarmate de uitgaven hoger worden, bijvoorbeeld als er geïnvesteerd moet worden. Daarom heeft een goed innovatieprogramma een trechtervorm. Honderden ideeën leiden tot 10 haalbaarheidsstudies en misschien tot één succesvolle launch. Dat vereist discipline van het projectteam en de stuurgroep. Je gaat bijvoorbeeld pas investeren als de haalbaarheid van alle kanten goed onderzocht is.

Vaak verwateren mankracht en middelen door te veel projecten. Dan loopt geen een project meer lekker door en zullen dus scherpere keuzes gemaakt moeten worden.

Een derde reden waarom projecten soms stranden is gebrek aan commitment, aan doorzettingsvermogen. Het team kan niet goed in elkaar zitten. Of de business case is te zwak. Of het team voelt onvoldoende steun, voelt zich niet veilig en gaat twijfelen.

Maak een afspraak om eens samen - geheel vrijblijvend - te bespreken hoe u uw projecten vlot en veilig naar een goed einde kunt brengen.