Eigen toekomstbeelden 

          Breed gedragen keuzes

                        Teams met veilige ruimte

De drie hoofdpijlers volgens FWDmove. Voor FWDmove is sociale innovatie synoniem met het organiseren van innovatie. Succes steunt op deze drie pijlers:

1. Eigen toekomstbeelden

Innovatie gaat over woorden en daden. Woorden in de vorm van visies, ingegeven door trends, de context, de ontwikkeling van de markt, de maatschappij, de technologie, het bedrijf en de competenties. Dromend vanuit de toekomst en nieuwe paradigma’s. Bij dit proces worden alle stakeholders betrokken. Medewerkers moeten zich gehoord voelen en woorden moeten voor iedereen dezelfde betekenis krijgen. Toetsing met de buitenwereld leidt ook tot verdieping van relaties met klanten en met partners voor open innovatie projecten.

2. Breed gedragen keuzes

Zo’n analyse is de basis voor een breed gedragen strategisch kader waarin duidelijke keuzes worden gemaakt. Zodat woorden in daden kunnen worden omgezet.

3. Teams met veilige ruimte

Innovatie draait niet alleen om creatieve en ondernemende werknemers. Het gaat om samenwerking in multifunctioneel teamverband. Diversiteit. Het aanwezige talent wordt optimaal benut als het met empathie de ruimte krijgt. Talent dat vaak niet herkend en erkend wordt. Bij ruimte geven horen natuurlijk ook kaders, duidelijke regels en afspraken over doelen, kwaliteit, voortgang en beslismomenten. De innovatietrechter is voor veel organisaties een goed vertrekpunt bij de ontwikkeling van uniforme kaders voor het innovatieprogramma.

FWDmove Business Development Cycle

Deze pijlers zijn de sleutel tot het succes. Om een innovatieve organisatie neer te zetten worden ze na elkaar ontwikkeld. Het is echter géén eenmalig proces, maar een cyclische beweging, lees verder...