Kenmerken van innovatieve organisaties

Innovatieve organisaties verenigen een aantal kenmerken:

 • Er is ruimte voor creativiteit
 • Er is een duidelijke focus, vanuit de strategie
 • De leiding heeft de moed om te kiezen en om middelen vrij te maken voor de realisatie
 • Voorafgaand aan die keuzes stelt de leiding zich kwetsbaar op en gaat een dialoog aan met medewerkers, klanten en overige stakeholders
 • Er is doorzettingsvermogen, vanuit de overtuiging dat de keuzes goed zijn
 • De organisatie is markt- en klantgedreven, voor alles
 • Er is een flinke mate van openheid; open voor verrassingen en breed, intensief en ruimhartig contact met de buitenwereld
 • Kennis wordt optimaal benut en voortdurend verrijkt
 • Talent wordt herkend, erkend en krijgt de kans zich te ontwikkelen
 • De organisatie is divers in culturele achtergrond, opleiding, interesses, geslacht en leeftijd
 • Er is sprake van een veilige omgeving voor teams en individuen