Synthese van de paradoxen

Een paradox vraagt om een synthese: hoe kan je profiteren van de voordelen van beide opties? Hoe vind je balans tussen sturen en ruimte geven? Sleutelwoorden voor de synthese van de managementparadoxen zijn:

Een breed gedragen strategische focus

Brede aanvaarding van de strategische focus vindt plaats als de keuzes helder onderbouwd zijn (pijler 2), gebaseerd op de eigen toekomstbeelden (pijler 1).

Een gemeenschappelijk toetsingskader

De toekomstbeelden (pijler 1) en de strategische keuzes (pijler 2) vormen samen het toetsingskader voor de innovatieactiviteiten.

Een open cultuur

Waarin teams veilig de ruimte krijgen, pijler 3. Innovatie is gebaat bij een marktgerichte cultuur met veel aandacht voor diversiteit, talentontwikkeling, creativiteit, onderling respect  en interactie met de buitenwereld. Naarmate het kader van afspraken beter gaat ‘staan’ voelen teams en individuen meer vrijheid om hun eigen weg te gaan. Veilige ruimte ontstaat als de grenzen duidelijk zijn en het management daar niet onverwachts van afwijkt.