Toetsingskader

Welke projecten doen we wel en welke niet? Bij het opzetten van een innovatieprogramma draait veel om keuzes. Keuzes worden geaccepteerd als ze vanuit een breed gedragen toetsingskader gemaakt worden.

Elementen

Voor de hand liggende criteria zijn natuurlijk:
- Winstgevendheid
- De mogelijkheid tot bescherming van intellectueel eigendom

Maar voor een onderscheidende innovatie zijn de volgende 3 aandachtsgebieden minstens even belangrijk voor het toetsingskader:
- Toekomstverwachtingen
- Kennis van de markt
- De eigen strategische keuzes 

Een levend kader

Alle drie de aandachtsgebieden moeten scherp zijn en scherp blijven. De voelhoorns moeten voortdurend uit blijven staan. Vanuit alle disciplines is er interactie met de omgeving. Met de samenleving, klanten, leveranciers, concurrenten, overheden, instituten, onderwijsinstellingen, andere industrieën, gemeenschappen, noem maar op. Internationaal.